Testy otcovstva

Testy otcovstva

Ponúkame rôznorodé testy otcovstva a analýzy pôvodu za bezkonkurenčné ceny na Slovensku.

Kompetencia, diskrétnosť, istota nad 99,9%


Pre dohodnutie termínu, ďaľšie informácie, pre vyžiadanie materiálu na odber vzoriek ústnej sliznice alebo zaslanie žiadaných formulárov prosíme o nadviazanie kontaktu: Tel: 02-20737474 / info@medgene.eu

Next-Generation Sequencing

Next-Generation Sequencing

laboratórium medgene adaptovalo novú revolučnú technológiu masivne paralelného sekvencovania (Next-Generation Sequencing) pre diagnostické účely. V ponúke máme viacero nami vyvinutých diagnostických panelov pre monogénne ochorenia.

array-CGH

array-CGH

array-CGH rozširuje možnosti cytogenetickej analýzy o výhody DNA-čip technológie. Táto skríningová technológia nám umožňuje mimo analýzy klasických mikrodelečných syndómov aj detekciu submikroskopických aberrácii, ktoré sú príčinou monogenetických ochorení.

 

medgene s.r.o.

medgene s.r.o.

Laboratórium medgene je vďaka dlhoročnej skúsenosti v DNA-diagnostike  monogénnych ochorení jedno z hlavých genetických pracovísk na Slovensku.